167 Uçak ve 22 Milyarlık Teşvik Belgesi

Hafta sonu yayınlanan Resmi Gazetede Pegasus firmasına yatırım ve havayolu taşımacılığında kullanmak amacı ile alacağı 167 uçak için toplamda 22 milyarlık teşvik belgesi verildiği duyurulmuştur. Pegasus Hava Taşımacılığı tarifeli seferlerinde kullanmak için alacağı 167 yolcu uçağı için toplamda 22 milyarlık teşvik belgesi almayı hak kazanmış olduğu Resmi Gazetede yayımlanmış oldu. Havayolu firması değeri 22.12 milyar Türk Lirasının üzerinde olan 167 uçak ile yeni rotalara seferler yapmayı planlamaktadır. Bunun için gerekli olan ücreti alabilmesi için şirkete teşvik belgesi verilecektir. Firmanın almış olduğu teşvik belgesi, 7 yıl süresince gümrük verginden muaf olma, faiz desteği, sigorta primi işveren hisse desteği, yüzde doksan vergi indirim desteği ve yarı yarıya hisse desteği verilecektir.

Devlet yardım yapılacak yatırımlarla ilgili bazı değişiklikler yaptı. Yapılan bu değişikliğe göre artık havacılık sektörü de devletin teşvik sağlayacağı kurumlar arasına alındı. Buna göre havacılık sektöründe proje yapacak olan firmalar devletten teşvik alabileceklerdir. Hava taşımacılığı ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yapılacak projeler, Öncelikli Yatırım Konuları arasına alındı. 2012 yılının Haziran ayının 15’inde çıkarılan 2012 /3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda değişiklik yapılmış ve havacılık sektörü bu madde içerisine alınmıştır. Bu düzenlemeye göre havalimanı yapımı ve havalimanı yer hizmetleri harcamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar arasına dahil edilmiştir. Bu kanuna göre işletmelerin bu teşvikten yararlanabilmesi için sabit tutarının en az 20 milyon TL olması gerekmektedir.

167ucak.jpg (682×350)

Havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımlarında ise en az 5 milyon tutarındaki maliyetli yatırımlar bölgesel teşviklerden yardım alabilme hakkına sahip olacaklardır. Bu teşviklerden belli şartları gerçekleştiren yatırımlar yararlanabileceklerdir. Havacılıklar ilgili teşvik şartlarında iki madde bulunmaktadır. Buna göre, birinci madde; trafiğe çıkamayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtları ilgilendirmektedir. İkici madde ise, kargo taşımacılığı ve havayolu işletmeciliği yatırımlarında kullanılacak uçaklarda birim başına en az kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise en az kargo taşımacılık limitinin 30000 kilogram olması gerekmektedir. Genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği gibi projeler için teşvik belgesi düzenlenemeyecektir. Sabit tutarını ve gerekli şartları tutan durumlar bölge ayrımı yapılmadan destekten faydalanabilecektir.